2020-2021 оқу жылының қорытындысы бойынша І, ІІ, ІІІ курс топтарында қорытынды аттестация жалғасуда.